Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

7953 aff5 390
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 25 2018

0978 7011 390
miłość.

September 23 2018

Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked

August 20 2018

6325 1df0 390
Reposted frompredictableannie predictableannie

August 19 2018

7587 3b6c 390
Reposted frominto-black into-black viaultraviolet ultraviolet
6429 90f1 390
Reposted fromultraviolet ultraviolet
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaultraviolet ultraviolet
5033 0e90 390
Reposted fromnalezycie nalezycie viaultraviolet ultraviolet

July 31 2018

6089 de39 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
9834 5ad4 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
4728 5464 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahaveadrian haveadrian
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialadypsychosexy ladypsychosexy
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMajonella Majonella

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tymprzekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
4318 dede 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakaro3 karo3
0232 6bc4 390
Reposted fromx70b1 x70b1 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl