Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaambivalence ambivalence
1167 4b4c 390
Reposted fromsarazation sarazation viaambivalence ambivalence
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaambivalence ambivalence
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viaambivalence ambivalence
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaambivalence ambivalence
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaambivalence ambivalence
5875 0306 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaambivalence ambivalence
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
8840 b880 390
Reposted fromoutoflove outoflove viastrzepy strzepy
9214 b42e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9704 41b7 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
6091 550e 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialeksandra leksandra
7054 29bf 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viatereseek tereseek

March 17 2018

Reposted fromFlau Flau viaslowianecznik slowianecznik
9837 4dca 390

March 16 2018

February 24 2018

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viatereseek tereseek

February 20 2018

8849 0cf9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl