Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
5364 e109 390
Reposted fromnyaako nyaako viaslowianecznik slowianecznik

November 07 2017

2382 94fa 390
Reposted fromdiner diner viaemeraldgirl emeraldgirl
7842 9066 390
Reposted from777727772 777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00

October 27 2017

czuję się jak mała, krucha, bezbronna kuleczka. ale dziś mi wolno, dziś mogę, dziś sobie pozwalam po kawałeczku delikatnie się rozpadam. 
— xxx
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viakiks kiks
9469 37d0 390
5917 09b8 390

October 24 2017

9493 b15d 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9498 dcaa 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9507 6207 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
5027 9478 390
Reposted fromherz herz viatoniewszystko toniewszystko
2738 a7fa 390
Reposted fromKushGroove KushGroove viatoniewszystko toniewszystko
9537 8f0a 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakiks kiks

September 17 2017

5447 3f43 390
Reposted bynikotynaSyndromplateauthesatanek10cristinaajointskurwysynstrzepycukierekwszystkodupasimplyfallingwiksza-antimatterpesymistaMakeMePurremotionalanorexicszyderainsanedreamernothingiseverythingdancingwithaghostmadadreamLaColieMonia94beliveinmekiteandrashakemecorazblizejkentoquernothingiseverythingcrailapatycznaOnly2youdontaskmewhylekkaprzesadakrolikMatijaszeksonozakidesupasisiamalinowowadzonykarmazynowabigevilgrin00rossesblackheartgirlemeraldgirlbreatheslow123

August 30 2017

6927 36b1 390
Reposted byfemaleversionofahustlapenciljointskurwysynhopelesslifecandycamillamadadreamSyndromoutlinegamilaxlickmysneakersSkydelantwojgloswmojejglowietomeshsucznikpoprawnyoptymistadontaskmewhymycelinepiinkskiesmelodyjnajustapersonSiedutsweetdesirestrawberry-fields-foreverolivierklaparisiennejointskurwysyncitiesofnightBetterDaysciupciupcoolstorybro23comiendolirica

August 24 2017

6343 a432 390

August 20 2017

8200 59c5
Reposted bynaiko6cosettereindeerandmelancholiaandredheads

August 15 2017

8040 1581 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl