Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

April 16 2017

6067 a4f5 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaretaliate retaliate
5916 8d0f 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
0671 49c0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
3211 8780 390
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
2928 3ea5 390
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 13 2017

Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
9355 ecc3 390
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viacalvados calvados
2390 9fcf 390
Reposted fromfreakish freakish vianitael nitael

April 12 2017

5015 d48e 390
Reposted fromamatore amatore viasuben suben
8464 9435 390
7773 a96f 390
Reposted bysubennitaelLuukkacalvadosstream-of-consciousness-journalberowa
7892 1491 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaflauschfisch flauschfisch
8112 e852 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadanywii danywii

March 02 2017

0470 f6ab 390
Reposted fromnyaako nyaako vialonelycat lonelycat
8080 f69c 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 26 2017

8973 ed31 390
multilove

February 15 2017

6725 8470
Reposted bypieriestrojka pieriestrojka
6507 fa0d
Reposted bycleriishitsuriblaguepauvreMartwa13azazelPicki91aniuszkaxannabelleeternaljourneylonelinessisthekeysatyrlanelucidumintervallumjestemretardemlumanilottibluebellwdychamspaliny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl