Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

5430 02e9 390
Reposted fromalicewonders alicewonders

April 07 2018

7216 977f 390
Reposted from2017 2017 viaslowianecznik slowianecznik

March 25 2018

5950 efad
Reposted byslid0pierogiruskiealexandersmith8805dancingwithaghostpressanybetoncarlandlouiseverdantforceAbbaPaterhugostiglitzgreywolfalittlepieceofheavenchiefslowianecznik

March 22 2018

Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaambivalence ambivalence
1167 4b4c 390
Reposted fromsarazation sarazation viaambivalence ambivalence
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaambivalence ambivalence
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viaambivalence ambivalence
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaambivalence ambivalence
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaambivalence ambivalence
5875 0306 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaambivalence ambivalence
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
8840 b880 390
Reposted fromoutoflove outoflove viastrzepy strzepy
9214 b42e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9704 41b7 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
6091 550e 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialeksandra leksandra
7054 29bf 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viatereseek tereseek

March 17 2018

Reposted fromFlau Flau viaslowianecznik slowianecznik
9837 4dca 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl