Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

7099 0c48 390
3582 24c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

April 26 2019

Reposted fromniemensch niemensch viamefir mefir
0179 ba6d 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 21 2019

2991 6c2d 390
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaambivalence ambivalence
– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaambivalence ambivalence
9019 f79d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaambivalence ambivalence

February 17 2019

2589 021f 390
Reposted frommariola mariola viamefir mefir
7993 3bcf 390

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

February 03 2019

3092 c093 390
Reposted from4777727772 4777727772

February 02 2019

7989 7c43
Franz Marc, Foxes, 1912
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viadotkneszeptem dotkneszeptem
Nie obiecuje Ci że nigdy się nie pokłócimy, oczywiście że tak bo mamy inne poglądy, oglądamy inne seriale, czytamy inne książki mamy zupełnie inną osobowość oraz odmienne zdanie.  Nie obiecuje Ci że cię nie zawiodę bo prawdopodobnie mogło by się tak zdarzyć, nie obiecuje Ci że zawsze będę odpuszczać, bo jestem uparta.  Nie obiecam Ci też że zawsze będę dobra dziewczyną, kochanką czy żoną a to dlatego że czasem jestem leniwa, szybko się zniechęcam gdy coś mi nie wychodzi, chyba jestem zbyt wrażliwa i przejmuje się każdą drobnostką.  Nie obiecuje że zawsze będzie między nami dobrze. Ale.. mogę obiecać Ci że.. codziennie będziesz czuł moje ciepło, mój dotyk, będziesz widział moje oczy i słyszał mój głos.  Obiecuję Ci że zawsze będę stała za Tobą murem nawet jeśli wszyscy będą przeciwko Nam.  Obiecuję Ci też że nigdy nie poczujesz się samotny.  I wiesz co jeszcze mogę Ci obiecać? Może to słaby argument dla Ciebie jednak dla mnie ma ogromne znaczenie..  Obiecuję więc że już zawsze będę...  Cię kochać.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamefir mefir

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
5315 e10c 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viamefir mefir
3663 e040 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir
Czasami czuję, że się rozpadnę i zacznę znajdować na podłodze kawałki siebie.
— Michelle Frances
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl