Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

6725 8470
6507 fa0d
Reposted bycleriishitsuriblaguepauvreMartwa13azazelPicki91aniuszkaxannabelleeternaljourneylonelinessisthekeysatyrlanelucidumintervallumjestemretardemlumanilottibluebellwdychamspaliny
5622 5423
Reposted byniebedzienazwytejzupybotakLiumasdagsdegzystencja
3887 4a22 390
Reposted fromclerii clerii viafeliscatus feliscatus

February 14 2017

Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viawrazliwa wrazliwa

July 07 2015

1406 a4d1 390
Reposted fromillidan illidan viaslowianecznik slowianecznik
6472 8f53 390
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaice-cube-med ice-cube-med

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaAirisha Airisha
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
7637 e8ad 390
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
2189 4ca9 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viakaro3 karo3
5338 de14 390
look up
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaIamPerfect IamPerfect
7571 ef4e 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaIamPerfect IamPerfect
Reposted frommessedup messedup viaIamPerfect IamPerfect
3458 f7cf 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaIamPerfect IamPerfect

June 26 2015

3056 7957 390
East of Eden, Bang Sanghyeok
Reposted fromrenirene renirene viaunnamedporn unnamedporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl