Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami - "Pan Nakano i kobiety"
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapowidlo powidlo
Czasem myślę, że jestem cholernie słaba.
Czuje mocniej, więcej, dłużej i do końca.
Nadwrażliwość potrafi być cholernie męcząca.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 01 2019

6951 a0fc 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapowidlo powidlo
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viapowidlo powidlo

August 06 2019

4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
1335 930b 390
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
3119 9684 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viamefir mefir

May 09 2019

7099 0c48 390
3582 24c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

April 26 2019

Reposted fromniemensch niemensch viamefir mefir
0179 ba6d 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 21 2019

2991 6c2d 390
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaambivalence ambivalence
– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaambivalence ambivalence
9019 f79d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaambivalence ambivalence

February 17 2019

2589 021f 390
Reposted frommariola mariola viamefir mefir
7993 3bcf 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl